• O NAS

Vrednote


Pri našem delu nas vodita skrb za kakovost na vseh nivojih poslovanja ter zavezanost najvišjim strokovnim in etičnim standardom.

Verjamemo v zaupanje, sodelovanje in partnerstvo na dolgi rok. S timskim pristopom krepimo naše znanje, sposobnosti in izkušnje.

Družbena odgovornost za nas ni zgolj fraza, zato smo ponosni na našo skrb za okolje, zaposlene, lokalno skupnost ter podporo strokovni javnosti.

Poslanstvo


Naše poslanstvo je strokovna, stroškovno učinkovita, nemotena in do naročnika prijazna distribucija zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov splošne rabe na celotnem slovenskem trgu.

Vizija


V okviru skupine Farmadent postati prva izbira za oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki na slovenskem trgu.

Sprejeti pravo odločitev je v zdravstvu še kako pomembno. Tudi, ko gre za izbiro poslovnega partnerja.

Podjetje Gopharm d.o.o. je mlado in dinamično podjetje, ki že od leta 1993 skrbi za oskrbo bolnišnic in lekarn z zdravili, medicinskimi pripomočki, opremo, dietetičnimi izdelki ter izdelki splošne rabe.

Strokovno in prijazno osebje, hitre in zanesljive dobave, pester asortiman zdravil in medicinskih pripomočkov domačih in tujih proizvajalcev ter zavezanost kakovosti in visokim etičnim standardom so glavni razlogi, da nam že leta zaupajo številni poslovni partnerji.

Oskrbujemo javne zavode, zasebne lekarne in bolnišnice na celotnem področju Slovenije.

Naše delovanje je usmerjeno k zadovoljevanju potreb in želja naših kupcev ter utrjevanju dolgoročnega sodelovanja z dobavitelji. Prizadevamo si za čimvišje zadovoljstvo zaposelnih in doseganje pričakovanj lastnikov. Poleg tega smo zavezani visokim etičnim načelom in skrbimo za družbeno okolje, iz katerega prihajamo.

Od leta 2008 smo lastniško povezani s podjetjem Farmadent, kar nam omogoča, da še bolje uresničujemo svoje poslanstvo, saj lahko z doseganjem sinergičnih učinkov svojim poslovnim partnerjem ponudimo več. Prepričani smo, da smo na pravi poti – izkušnje, znanje in zavezanost za doseganje zastavljenih ciljev nam dajejo samozavest, da smo pripravljeni na izzive prihodnosti.

mag. Tadeja Štefančič - direktorica