• PRIBLIŽUJEMO
    ZDRAVJE

Strokovna in stroškovno učinkovita distribucija zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov splošne rabe za naročnike na celotnem slovenskem trgu.